582420

Väliohjelmistot
Mellanvara
Middleware
582420
4
Hajautetut järjestelmät ja tietoliikenne
Syventävät opinnot
Väliohjelmistot sijoittuvat käyttöjärjestelmä- ja tietoliikennepalveluiden päälle, avustamaan sovelluksia palveluiden paikantamisessa, aktivoinnissa ja kommunikoinnissa. Modernit väliohjelmistot suuntautuvat komponenttiperustaisten ohjelmistojen tukemiseen. Kurssilla tutustutaan joihinkin väliohjelmiston tavoitteisiin, ongelmiin ja ratkaisuihin esim. CORBA- ja/tai Java-teknologiaan pohjautuvissa väliohjelmistoissa. Luennot periodilla I ja itsenäistä työskentelyä periodilla II. Kurssikoe ?? ??.??. klo ??-??.

Toistuminen

Ei tarjota

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut

Ei kursseja.