582425

Tosiaikajärjestelmät
Realtidssystem
Real-Time Systems
582425
4
Hajautetut järjestelmät ja tietoliikenne
Syventävät opinnot
Kurssilla käsitellään tosiaikajärjestelmien toiminnan kannalta keskeisiä perusominaisuuksia kuten tapahtumien ajoitusta ja kommunikointia. Lisäksi tutustutaan tosiaikaisiin käyttöjärjestelmiin ja tietokantoihin. Huom: Kurssin harjoitukset alkavat jo ensimmäisellä luentoviikolla. Kurssikirja: Jane W. S. Liu: Real-time systems. Prentice Hall, 2000.

Toistuminen

Ei määritelty

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut

Ei kursseja.