582440

Sanojen merkitykset
Ordens innebörd
The Meaning of Words
582440
4
Ohjelmistojärjestelmät
Syventävät opinnot
Sanojen merkitysten ja merkityssuhteiden esittäminen toisaalta Wordnetin ja sanakirjojen tapaisissa tietovarastoissa, toisaalta aineistopohjaisesti. Sopivien merkitysten valinta tekstiyhteydessä.

Toistuminen

Ei tarjota

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut

Ei kursseja.