582448

Tiedon louhinnan menetelmät
Metoder inom kunskapsutvinning
Data Mining Methods
582448
6
Algoritmit ja koneoppiminen
Syventävät opinnot
Kurssilla tutustaan tiedon louhinnan (data mining) keskeisiin käsitteisiin ja menetelmiin sekä tiedon louhintaprosessiin. Kurssilla sovelletaan ns. tutkivan oppimisen menetelmää, jossa pääosa työskentelystä tapahtuu pienryhmissä omatoimisesti ongelmaa ratkomalla. Luennot maanantaisin, harjoitustyöohjausta sekä maanantaisin että torstaisin. Kurssi suoritetaan harjoitustöillä ja kurssi- tai kotikokeella.

Toistuminen

Ei tarjota

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut

Ei kursseja.