582459

Semanttinen web -2005
Semantiska webben -2005
Semantic Web -2005
582459
4
Algoritmit ja koneoppiminen
Syventävät opinnot
Semanttinen web (Semantic Web) on webin seuraava sukupolvi, jossa sisältöjä esitetään koneiden ymmärtämässä muodossa. Tämä mahdollistaa mm. tietojärjestelmien aiempaa paremman yhteentoimivuuden sekä älykkäiden web-järjestelmien kehittämisen. Kurssilla esitellään semanttisen webin perusteknologioita (kuten RDF, RDF Schema ja OWL), sovelluksia ja työkaluja sekä tutustutaan aihepiiriin käytännössä harjoitustöiden avulla. Esitietovaatimukset: XML-metakieli, Teköäly.

Toistuminen

Ei tarjota

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut

Ei kursseja.