582460

Ohjelmistojen vaatimusmäärittely
Kravdefiniering för programvara
Software Requirements Engineering
582460
4
Ohjelmistojärjestelmät
Syventävät opinnot
Kurssilla käsitellään ohjelmistojen vaatimusten määrittelyn vaiheita ja niissä käytettäviä menetelmiä. Esitiedot: Ohjelmistotuotanto. Kurssikirja: Axel van Lamsweerde, Requirements Engineering: From System Goals to UML models To Software Specifications. Wiley, 2009.

Toistuminen

Ei tarjota

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut