582463

Spesifioinnin ja verifioinnin jatkokurssi
Fortsättningskurs för specificering och verifiering
Advanced Course on Specification and Verification
582463
6
Hajautetut järjestelmät ja tietoliikenne
Syventävät opinnot
Kurssilla keskitytään prosessialgebroihin ja ekvivalensseihin perustuvaan verifiointiin. Erityisesti käsitellään siirtymäsysteemit ja niiden laajenukset reaaliaikasovelluksiin, ekvivalensseja, prosessialgebrojen aksiomatisointia, pi-kalkyyli ja tietoturvaprotokollien verifiointi.

Toistuminen

Ei tarjota

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut

Ei kursseja.