582464

Autonomisten järjestelmien yhteistoiminta -2005
Samarbete mellan autonoma affärs tjänster -2005
Collaboration of Autonomous Business Services -2005
582464
4
Hajautetut järjestelmät ja tietoliikenne
Syventävät opinnot
Globaali verkottuminen ja käytettävissä olevien palveluiden korostuminen muodostavat monitahoisen haastejoukon ohjelmistoille ja sovellusalustoille. Kurssilla keskitytään itsenäisten palvelua tuottavien ohjelmistojen yhteistoiminnan uusiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Erityisesti tutustutaan sovellusalustoihin liittyviin mekanismeihin, joilla eri yhteentoimivuuden osatekijöitä voidaan hallita palveluverkostoissa. Esitiedot: Hajautetut järjestelmät tai Ohjelmistoarkkitehtuurit.

Toistuminen

Ei tarjota

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut

Ei kursseja.