Autonomisten järjestelmien yhteistyö

582464
4
Hajautetut järjestelmät ja tietoliikenne
Syventävät opinnot
Globaali verkottuminen ja käytettävissä olevien palveluiden korostuminen muodostavat monitahoisen haastejoukon ohjelmistoille ja sovellusalustoille. Kurssilla keskitytään itsenäisten palvelua tuottavien ohjelmistojen yhteistoiminnan uusiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Erityisesti tutustutaan sovellusalustoihin liittyviin mekanismeihin, joilla eri yhteentoimivuuden osatekijöitä voidaan hallita palveluverkostoissa. Esitiedot: Hajautetut järjestelmät tai Ohjelmistoarkkitehtuurit.
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2006 kevät -31.03. Suomi