582466

Puukieliopit
Trädgrammatiker
Tree Grammars
582466
6
Ohjelmistojärjestelmät
Syventävät opinnot
Puukieliopit laajentavat merkkijonokielioppien maailmaa. Sovellusalueita ovat mm. luonnollisten kielten mallinnus ja rakenteiset dokumentit. Seminaarimuotoisella kurssilla tutustutaan puukielioppien perusluokkiin (puupaikallisiin ja puusäännöllisiin) sekä niiden sovelluksiin jäsennyksessä, validoinnissa ja transformaatioissa. Kurssiin sisältyy pakollinen harjoitustyö sekä harjoitustyön tuloksiin perustuva esitelmä.

Toistuminen

Ei tarjota

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut

Ei kursseja.