582470

Empiirinen ohjelmistotutkimus
Experiment i programvaruutveckling
Experimentation in Software Engineering
582470
4
Ohjelmistojärjestelmät
Syventävät opinnot
Empiirinen ohjelmistotutkimus -kurssilla käsitellään ohjelmistotuotannon havaittuja lainalaisuuksia ja teorioita sekä niiden selvityksessä käytettäviä menetelmiä. Kurssikirja: Endres A., Rombach D.: A Handbook of Software and Systems Engineering: Empirical Observations, Laws and Theories. Addison-Wesley, Pearson, 2003.

Toistuminen

Ei määritelty

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut