582472

Paikkatiedon hallinta ja analyysi
Spatial information förvaltning och dataanalys
Spatial Information Management and Data Analysis
582472
Ohjelmistojärjestelmät
Syventävät opinnot
Kurssilla perehdytään tiedon hallinnan ja data-analyysin erityiskysymyksiin, kun analysoitava aineisto sisältää spatiaalista eli paikkaan liittyvää informaatiota. Kurssilla tutustutaan käytännössä ArcGIS-paikkatietojärjestelmään. Kurssiin kuuluu harjoitustyö.

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut

Ei kursseja.