582482

Tietokannan suunnittelu
Databasplanering
Database Design
582482
5
Ohjelmistojärjestelmät
Aineopinnot
Tietokannan käsitesuunnittelu ja relaatiotietokantakaavion johtaminen käsitekaaviosta. Tietokannan looginen suunnittelu: relaatiotietokantakaavion arviointi ja muokkaus. Relaatiotietokannan fyysinen suunnittelu ja kyselynkäsittely. Esitiedot: Tietokantojen perusteet, Tietokantasovellus ja Tietorakenteet.

Toistuminen

Annually

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut