582487 Tiedon tiivistämisen tekniikat (ohtk 25.8.2011)

Pääteemat Esitiedot Lähestyy oppimistavoitetta Saavuttaa oppimistavoitteet Syventää oppimistavoitteita
Informaatioteoria todennäköisyyslaskenan perusteet Osaa laskea erilaisia entropioita annetuille syötteille Ymmärtää entropiaan liittyvät käsitteet ja osaa todistaa mm. Kraftin epäyhtälön Osaa soveltaa informaatioteoriaa alarajatodistuksiin
Koodaus bittien käsittely Osaa simuloida koodausalgoritmeja kuten (adaptiivinen) Huffman, aritmeettinen koodaus Osaa todistaa koodausalgoritmien ominaisuuksia Osaa kehittää perusteltuja variantteja koodausalgoritmeista
Tekstin tiivistys merkkijonomenetelmät Osaa simuloida useita tiivistysmenetelmiä, kuten Lempel-Ziv, PPM, Burrows-Wheeler Osaa todistaa pakkaussuhteita eri menetelmille Osaa toteuttaa tiivistysmenetelmän joka pärjää aika/tila/pakkausuhde ominaisuuksiltaan parhaille tunnetuille
Tiiviit tietorakenteet tietorakenteet Osaa kertoa yleispiirteissään joidenkin tiiviiden tietorakenteiden (rank/select, wavelet-puu, tiivis loppuosataulukko) toiminnasta ja ominaisuuksista. Ymmärtää yleisimpien tiiviiden tietorakenteiden toiminnan ja niiden yhteydet toisiinsa. Osaa kehittää uusia tiiviitä tietorakenteita.
28.08.2011 - 18:27 Jyrki Kivinen
25.02.2011 - 16:07 Veli Mäkinen