582490

Transaktioiden hallinta
Transaktionsbehandling
Transaction Processing
582490
5
Ohjelmistojärjestelmät
Syventävät opinnot
Looginen tietokanta ja tietokantatapahtumat eli transaktiot. Lokin ylläpito ja puskurinhallinta. Transaktioiden peruutus ja tietokannan elvytys häiriöistä. Transaktioiden eristyvyys ja samanaikaisuuden hallinta, lukitusmenetelmät. Fyysisen tietokantarakenteen eheys. Esitiedot: Tietokannan suunnittelu.

Toistuminen

Vuosittain periodissa 2

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut