582491

Hajautetut tietokannat
Distribuerade databaser
Distributed Databases
582491
5
Ohjelmistojärjestelmät
Syventävät opinnot
Tiedon hajauttaminen ja hajautettu kyselynkäsittely. Hajautettujen transaktioiden hallinta. Toisinnetun tietokannan hallinta. Rinnakkaistietokannat. Hajautettujen transaktioiden käsittelyjärjestelmät.

Toistuminen

Joka toinen vuosi

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut