582492

Symbolisesti koodatun musiikin hakumenetelmät
Hämtning metoder av symboliskt kodad musik
Retrieval Methods of Symbolically Coded Music
582492
4
Algoritmit ja koneoppiminen
Syventävät opinnot
Laajojen digitaalisten musiikkitietokantojen sisältöä tulisi voida hakea metatietojen (kuten kappaleen nimi tai sen esittäjä) sijaan käyttäen musiikkiesimerkkejä. Kurssilla tutustutaan mm. erilaisiin musiikin symbolimuotoisiin mallinnoksiin, musiikillisesti mielekkäisiin etäisyysmittoihin ja tehokkaisiin hakualgoritmeihin.

Toistuminen

Ei tarjota

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut

Ei kursseja.