Internet Protocols

582498
5
Hajautetut järjestelmät ja tietoliikenne
Syventävät opinnot
The goal of the course is to make the students conversant with the key protocols that are essential for the operation of the Internet and to understand specifically how the network and transport layer protocols operate, including the design principles used. Prerequisites: Introduction to Data Communication. Course book: Comer D. E.: Internetworking with TCP/IP, Vol. 1: Principles, Protocols, and Architecture, 6th ed., Pearson, 2013.
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2010 syksy 07.09-13.10. 1-1 Englanti

Luennot

Aika Huone Luennoija Päivämäärä
Ti 12-14 D122 Markku Kojo 07.09.2010-13.10.2010
Ke 14-16 D122 Markku Kojo 07.09.2010-13.10.2010

Harjoitusryhmät

Group: 1
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
Ke 16-18 C222 Laila Daniel 06.09.2010—15.10.2010
Group: 2
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
To 14-16 BK107 Laila Daniel 06.09.2010—15.10.2010

Exercises begin on the first lecture week.

Information for international students

This course is in English.

 

 

 

 

 

 

Yleistä

Kurssi on syventävien opintojen valinnainen kurssi Hajautettujen järjestelmien ja tietoliikenteen erikoistumislinjalla.

Kurssi soveltuu hyvin myös muiden linjojen opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneet oppimaan lisää tietoliikenteestä.

Kurssin tavoitteena on perehtyä Internetin toiminnan kannalta keskeisten protokollien ominaisuuksiin ja oppia ymmärtämään erityisesti verkko- ja kuljetustason protokollien toimintaa sekä niissä käytettäviä ongelmien ratkaisuperiaatteita.

 

Kurssikuvaus.

 

Kurssikoe: Ma 18.10.2010  klo 16-19  CK11

Kurssi- ja koetulokset

Kurssin suorittaminen

Kurssin voi suorittaa

 • luentokurssin yhteydessä osallistumalla aktiivisesti laskuharjoituksiin ja välittömästi kurssia seuraavaan kurssikuulusteluun.
 • tai osallistumalla erilliskuulusteluun.

Luentokurssiin sisältyy

 • luentoja 24 tuntia (4h/vko)
 • harjoituksia 6 * 2 tuntia sekä
 • kurssikuulustelu 2,5 tuntia.

Luentokurssin suoritus muodostuu

 • Pakollisesta kokeesta (maksimi 50, hyväksymisraja 25 pistettä)
 • Aktiivisesta osallistumisesta laskuharjoituksiin, joista voi saada max 10 lisäpistettä.
 • Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää, että koe- ja harjoituspisteitä on saatava yhteensä vähintään 30.

Laskuharhoitukset:

 • Laskuharjoituksiin osallistuminen kuuluu luentokurssiin. Se ei ole pakollista, mutta on havaittu hyvin hyödylliseksi.
 • Harjoituspisteiden saaminen edellyttää aktiivista osallistumista harjoituksiin. kunkin harjoituskerran tehtävät tehdään etukäteen. Ratkaisujen ei välttämättä tarvitse olla täysin oikeita, vaan oikeansuuntainen ratkaisu ja rehellinen yrittäminen riittää. Harjoituksen alussa kukin opiskelija merkitsee kiertävään listaan tekemänsä tehtävät. Merkintä listassa tarkoittaa sitä, että opiskelija on valmis esittämään muille oman ratkaisunsa.
 • Kustakin tavallisesta laskuharjoitustehtävästä saa yhden harjoitustehtäväpisteen (HTP).
 • Harjoitustehtäviä (ja siten HTP:itä) on maksimissaan 36. Tällöin noin 3 HTP:tä tuottaa aina yhden pisteen ja 30 HTP:tä antaa täydet 10 harjoituspistettä.

 

Harjoituspisteet otetaan huomioon vain tämän kurssin kurssikuulustelussa ja sitä seuraavassa ensimmäisessä erilliskuulustelussa.

Kirjallisuus ja materiaali

Kurssikirja:

Comer D. E.: Internetworking with TCP/IP, Vol. 1: Principles, Protocols, and Architecture (5th ed.), Prentice-Hall, 2006.

Kurssimateriaalina käytetään myös RFC-dokumentteja (IETF RFCs) . Katso tarkemmin kohta "Sisältö" alla.

Muuta kirjallisuutta:

 

Luentokalvokopiot:

Luentokalvot löytyvät täältä.

 

Sisältö:

Tarkempi kuvaus kurssin sisällöstä ja siihen sisältyvästä kurssimateriaalista on saatavilla täältä.

 

Harjoitukset:

Kurssin viikoittaiset harjoitustehtävät.