582498 Internet-protokollat (ohtk 25.8.2011)

Pääteemat Esitiedot (TilPe) Lähestyy oppimistavoitetta Saavuttaa oppimistavoitteet Syventää oppimistavoitteita
IP-protokollan ja sen
toimintaan liittyvien
muiden keskeisten
protokollien ja
menetelmien toiminta
 • Osaa kuvailla IPv4-protokollan perusrakenteen
 • Osaa selittää perusperiaatteet kuinka IP-paketteja (IPv4) välitetään
  Internetissä
 • Osaa selittää IP- ja ICMP-protokollien toiminnan eri tilanteissa
 • Osaa kuvailla IPv6-protokollan perusrakenteen ja –toimintaidean
 • Osaa selittää DHCP-protokollan toiminnanidean
 • Osaa selittää eri protokollakerroksilla käytettävien osoitteiden kytkeytymisen toisiinsa
 • Osaa perustella IP- ja ICMP-protokollien toimintaa eri tilanteissa ja pystyy selvittämään yksityiskohtia IP- ja ICMP-protokollia käsittelevistä spesifikaateista (IETF RFC:t)
 • Osaa selittää IPv4-protokollaan liittyvät rajoitteet ja Internetin
  /Internet-osoitteiden skaalautuvuusongelmat
 • Osaa selittää CIDR ja NA(P)T -toiminnot sekä kuvata NAT-toiminnon ongelmia
 • Osaa selittää DHCP-protokollan ja Path MTU Discovery -menetelmän (Ei kuvattuna riittävällä tarkkuudella kurssikirjassa, käytetään Internet RFC:itä) toiminnan sekä perustella toiminnan eri vaiheiden ja yksityiskohtien tarpeellisuuden
 • Osaa eritellä IPv4- ja IPv6-protokollien olennaiset erot ja perustella IPv6:n toiminnallisuuksien tarpeellisuuden
 • Osaa kuvailla IPv6:n autokonfigurointitoiminnot (Ei kuvattuna riittävällä tarkkuudella kurssikirjassa, käytetään Internet RFC:itä)
 • Pystyy selvittämään yksityiskohtia IPv6-protokollaa käsittelevistä spesifikaateista (Internet RFC:t)

Ruuhkanhallinta Internetissä, erityisesti TCP-protokolla

 • Osaa selittää TCP-protokollan perustoiminnallisuutta
 • Osaa selittää luotettavan kuljetuspalvelun ja vuonvalvonnan pääperiaatteet
 • Tuntee ruuhkan perusongelmana ja osaa selittää TCP:n ruuhkanhallinnan perusideat
 • Osaa kuvata TCP-protokollan keskeisten osien ja algoritmien toiminnan
 • Osaa selittää TCP:n käyttämän
  ruuhkanhallinnan toimintaperiaatteet ja
  keskeisten algoritmien toimintaideat (Ei kuvattuna riittävällä tarkkuudella kurssikirjassa, käytetään Internet RFC:itä)
 • Osaa perustella TCP-protokollan keskeisten osien toimintojen ja algoritmien tarpeellisuuden ja hyödyllisyyden
 • Osaa kuvata TCP:n itsetahdistuksen toiminnan ja ruuhkan havaitsemistavat yksityiskohtaisesti
 • Osaa selittää TCP:n eri ruuhkanhallinta-algoritmien ja niiden laajennusten toiminnan sekä perustella niiden tarpeellisuuden ja vaikutuksen toiminnallisuuteen
 • Osaa päätellä TCP:n tavat toipua kadonneista segmenteistä ja reagoida ruuhkaan eri skenaarioissa
 • Osaa perustella aktiivisen jononhallinnan tarpeellisuuden ja kuvata RED- sekä ECN-menetelmän toiminnan
 • Osaa evaluoida eri ruuhkanhallinta-algoritmien vaikutusta TCP:n suorituskykyyn
 • Pystyy selvittämään yksityiskohtia TCP-protokollaa käsittelevistä spesifikaateista (Internet RFC:t)
 • Pystyy seuraamaan ruuhkanhallintaa
  ja suorituskykyä käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja
Internet-reititys
 • Osaa selittää Dijkstran -algoritmin ja Belman-Ford -algoritmin
  toiminnan (TiRa)
 • Osaa selittää linkkitila- ja etäisyysverktorireititysalgoritmien
  toimintaideat (TilPe)
 • Osaa perustella tarpeet autonomisten järjestelmien (Autonomous Systems) käytölle Internet-reitityksessä
 • Osaa selittää monilähetyksen keskeiset toimintaperiaatteet
 • Osaa selittää RIP- OSPF-, ja BGP-protokollien toiminnan keskeiset piirteet ja eritellä eroavuudet toisiinsa nähden
 • Pystyy selvittämään toimintaperiaatteita Internet-reititystä käsittelevistä spesifikaateista (IETF RFC:t)
 • Osaa selittää Internetin monilähetysprotokollien toimintaperiaatteita
 • Osaa selittää IGMP-protokollan toimintaperiaatteet
 • Pystyy selvittämään yksityiskohtia Internet-reititystä käsittelevistä spesifikaateista (IETF RFC:t)

 

Isäntäkoneiden
liikkuvuus
 
 • Osaa selittää liikkuvuuuden aiheuttamat haasteet Internetissä
 • Osaa selittää Mobile IP – protokollan toimintaidean
 • Osaa kuvata Mobile IP -protokollan keskeisen toiminnan (IPv4 ja IPv6 [Ei kuvattuna riittävällä tarkkuudella kurssikirjassa, käytetään Internet RFC:itä] ) yksityiskohtaisesti
 • Osaa perustella Mobile IP –protokollan heikkouksia
 • Pystyy selvittämään yksityiskohtia liikkuvuutta käsittelevistä spesifikaateista (Internet RFC:t)
Palvelun laatu ja
multimedian tuki
Internetissä
 
 • Osaa selittää IP-pakettien ”best effort” –pohjaisen välityksen ongelmat multimedian asettamien vaatimusten suhteen
 • Osaa listata multimedian välitykseen liittyviä protokollia ja QoS-ratkaisuja sekä selittää niiden käyttötarkoituksen

 

 • Osaa kuvata keskeisiä menetelmiä ”best effort”-pohjaisen multimediavälityksen parantamiseksi (Ei kuvattuna riittävällä tarkkuudella kurssikirjassa)
 • Osaa kuvata RTP, RTCP, ja SIP -protokollien toimintaperiaatteet (Ei kuvattuna riittävällä tarkkuudella kurssikirjassa)
 • Osaa selittää Internetin QoS-ratkaisujen (IntServ ja DiffServ) perusarkkitehtuurit ja –toimintaideat sekä RSVP-protokollan perustoiminallisuuden
 • Osaa selittää pakettiliikenteen skeduloinnin ja ”muovaamisen” perusmenetelmät

 

 

 

Additional information: 
<p>Kuvauksia t&auml;smennetty hieman</p>
28.08.2011 - 18:30 Jyrki Kivinen
10.03.2011 - 21:18 Markku Kojo