582505

Äidinkielinen viestintä
Första språk kommunikation
First Language Communication
582505
3
Ei erikoistumislinjaa
Kieliopinnot
Suoritetaan aina Kandidaatin tutkielman yhteydessä. Toinen kotimainen kieli ja vieras kieli suoritetaan kielikeskuksen järjestämillä kursseilla.

Toistuminen

Vuosittain periodi 1+2
Vuosittain periodi 3+4

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut