Äidinkielinen viestintä

582505
3
Ei erikoistumislinjaa
Kieliopinnot
Suoritetaan aina Kandidaatin tutkielman yhteydessä. Toinen kotimainen kieli ja vieras kieli suoritetaan kielikeskuksen järjestämillä kursseilla.
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2017 kevät 16.01-05.05. 3-4 Suomi Lea Kutvonen

Suoritetaan Kandidaatin tutkielman yhteydessä.