582506

Tutkimustiedonhaku
Forskning datahämtning
Research Data Retrieval
582506
1
Ei erikoistumislinjaa
Tieto- ja viestintätekniikan opinnot
Suoritetaan Kandidaatin tutkielman yhteydessä.

Toistuminen

Vuosittain periodi 1+2
Vuosittain periodi 3+4

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut