582507

Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja osallistuminen opettajatuutorointiin
Individuell studieplan och delta i lärarhandledning
Personal Study Plan and Participating in Teacher Tutoring
582507
1
Ei erikoistumislinjaa
Muut opinnot
Syksyllä 2016 ja keväällä 2017 aloittaville pääaineopiskelijoille. Opintojakso ei sisällä opetusta vaan tarjoaa tukea opintojen suunnitteluun koko LuK-tutkinnon ajan.

Toistuminen

Jatkuvasti tarjolla

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut