582508

Ohjelmistotuotantoprojektiin liittyvä työelämään orientointi
Jobmarketorientation för programvaruutvecklingsprojekt
Jobmarketorientation for Software Engineering Lab
582508
1
Ohjelmistojärjestelmät
Muut opinnot
Suoritetaan aina Ohjelmistotuotantoprojektin yhteydessä.

Toistuminen

Vuosittain kesällä
Vuosittain periodi 1+2
Vuosittain periodi 3+4

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut