582508

Ohjelmistotuotantoprojektiin liittyvä työelämään orientointi
Jobmarketorientation för programvaruutvecklingsprojekt
Jobmarketorientation for Software Engineering Lab

Toistuminen

Vuosittain kesällä
Vuosittain periodi 1+2
Vuosittain periodi 3+4

Tulevat erilliskokeet

Kurssisivut