582513

Opiskelutekniikka
Opiskelutekniikka
Studying Techniques
582513
2
Selvitettävä
Muut opinnot
Suoritetaan Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen -kurssin yhteydessä. Opiskelutekniikka sisältää neljä tuntia luento-opetusta ja neljä tehtävää, jotka tehdään joko yksin tai opintopiirissä. Tehtävissä perehdytään yliopisto-opiskelussa tarvittaviin tietoihin ja taitoihin, kuten ajankäytön suunnitteluun, muistiinpanotekniikoihin ja tieteellisen kirjoittamisen perusteisiin. Opiskelutekniikka-kurssin voi korvata tiedekunnan järjestämällä Tehoa opiskeluun -kurssilla.

Toistuminen

Vuosittain periodi 1+2

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut