582515

Tietotekniikka-ala ammattina
IT som ett yrke
Information Technology as a Profession
582515
2
Selvitettävä
Muut opinnot
Tietotekniikka-ala ammattina -kurssin tavoitteena on tuottaa ajassa kiinni oleva ja vaihteleva näkökulma niihin tietotyön käytännön välineisiin ja tarpeisiin, jotka usein puuttuvat perinteisiltä kursseilta. Kurssi toteutetaan yhteistyönä TKTL:n alumniyhdistyksen kanssa ja sen voi sijoittaa joko LUK- tai FM-tutkinnon "muut opinnot" -kokonaisuuteen. Sillä voi korvata esim. FM-tutkinnossa vaadittavan työkokemuksen.

Toistuminen

Ei tarjota

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut