582521

Tietojenkäsittelytieteen kisälliopetus: Tietorakenteet
Datavetenskap gesällutbildning: Datastrukturer
Computer Science Apprenticeship Education: Data Structures
582521
1-3
Ei erikoistumislinjaa
Muut opinnot

Toistuminen

Vuosittain periodissa 3
Vuosittain periodissa 4

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut

Ei kursseja.