582525

Pelillinen oppiminen - Tietotekniikan moniammatillinen hyöty koulussa
Pelillinen oppiminen - Tietotekniikan moniammatillinen hyöty koulussa
Pelillinen oppiminen - Tietotekniikan moniammatillinen hyöty koulussa
582525
2-6
Ohjelmistojärjestelmät
Aineopinnot
Kurssilla toteutetaan parityöskentelynä pilottiprojekti tietotekniikan opetuskäytön kehittämisestä Vantaan kouluissa. Työparit koostetaan tietojenkäsittelytieteen ja opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoista. Yksi projektiin osallistuvista kouluista on ruotsinkielinen, joten toivomme mukaan myös kaksikielisiä opiskelijoita. Suoritus perustuu omatoimiseen työskentelyyn kouluissa sekä jatkuvaan raportointiin käytössä olevien opetuslaitteiden avulla. Kurssista saatavat opintopisteet riippuvat kunkin työparin harrastuneisuudesta ja omasta työpanoksesta projektiin. Esitietovaatimuksia ei ole, mutta innostus aiheeseen ja sitoutuminen konkreettiseen työhön kouluissa on tarpeen.

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut