582601

XML-tietokannat
XML-databaser
XML Databases
582601
4
Ohjelmistojärjestelmät
Syventävät opinnot
XML-dokumenttien tallennus relaatiotietokantaan ja natiiviin XML-tietokantaan. Kyselykielet, kyselyn suoritus ja optimointi. Hakemistorakenteet polkulausekkeille ja tekstille. Näkymien määrittely, kysely ja päivitys. Esitietovaatimukset: Tietokantojen perusteet ja XML-metakieli.

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut