582614

Tekoäly tietokonepeleissä
Artificiell intelligens för spel
Artificial Intelligence for Games
582614
4
Ohjelmistojärjestelmät
Syventävät opinnot
Kurssilla tarkastellaan virtuaalisen pelimaailman jäsentämistä ja toimintaa tekoälyn näkökulmasta tutustuen samalla tietokonepelien luokitteluun. Esitiedot: Tietorakenteet ja algoritmit sekä Johdatus tekoälyyn (suositus). Kurssikirja: Millington I., Artificial Intelligence for Games. Kurssi suoritetaan kirjoittamalla kirjan osista pienehköjä raportteja ja osallistumalla keskustelutilaisuuksiin. Opiskelijan arviointi perustuu vertaisarviointiin ja opettajan arviointiin.

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut