582617

Ohjelmistojen suunnittelu
Planering av programvara
Software Design
582617
5
Ohjelmistojärjestelmät
Syventävät opinnot
Kurssilla perehdytään ohjelmistojen suunnittelun yleisiin periaatteisiin, menetelmiin ja prosesseihin. Kurssikirja: Budgen D.: Software Design (2nd ed.), Pearson Education, 2003.

Toistuminen

Ei tarjota

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut

Ei kursseja.