582635 Tiedon louhinnan harjoitustyö (ohtk 25.8.2011)

Pääteemat Esitiedot Lähestyy oppimistavoitetta Saavuttaa oppimistavoitteet Syventää oppimistavoitteita

 

Tiedon louhinnan menetelmät, erityisesti toistuvien hahmojen etsiminen

Toistuvien hahmojen käsite, Apriori-algoritmi, suljetut joukot, hahmojen mielenkiintoisuusmitat, ei-binääristen arvojen käsittely (kurssi Tiedon louhinta) Toteuttaa (tai muokkaa olemassa olevasta toteutuksesta) kohtuullisen tehokkaan, käsiteltävään aineistoon ja tavoitteisiin soveltuvan toistuvia hahmoja etsivän algoritmin Määrittelee tehtävään sopivan epätriviaalin hahmotyypin ja toteuttaa sille tehokkaan algoritmin Kehittää uuden hahmotyypin ja sille toteutuksen, tekee hyvin geneerisen algoritmin ja toteutuksen, tai hyvin tehokkaan toteutuksen

 

Em. menetelmien soveltaminen oikeisiin aineistoihin

Toistuvien hahmojen käsite, Apriori-algoritmi, suljetut joukot, hahmojen mielenkiintoisuusmitat, ei-binääristen arvojen käsittely (kurssi Tiedon louhinta) Esikäsittelee aineiston tarkoituksenmukaisesti ja tuottaa siitä mielekkäitä toistuvia hahmoja jonkin relevantin mielenkiintoisuusmitan mukaisesti Tuottaa sopivasti valikoidun tulosjoukon. Arvioi kriittisesti tuotettuja hahmoja ja esittää tapoja parantaa louhintaprosessin aiempia vaiheita Tuottaa aidosti mielenkiintoisia tai hyödyllisiä tuloksia

 

28.08.2011 - 19:02 Jyrki Kivinen
25.08.2011 - 20:20 Jaakko E Kurhila