582648 Ohjelmointikielten kääntäjien harjoitustyö (ohtk 25.8.2011)

Pääteemat Esitiedot Lähestyy oppimistavoitetta Saavuttaa oppimistavoitteet Syventää oppimistavoitteita
 • Kääntäjän toteutus
58144 Ohjelmointikielten kääntäjät -kurssi
 • organisoida kääntäjän toteutus etenemään kääntäjän arkkitehtuurin vaihejaon mukaisesti (selaus, jäsennys, semanttinen analyysi, välikoodin muunnokset,  koodin luonti)
 • toteuttaa ohjelmoimalla tai (osin) kääntäjätyökalujen avulla kokonainen kääntäjä
 • toteuttaa symbolitaulu lohkorakenteiselle ohjelmointikielelle
 • tuottaa välikoodia annetun ohjelmointikielen lähdeohjelmista
 • tehdä (yksinkertaisia) muunnoksia ja parannuksia välikoodiin koodin optimointia varten
 • toteuttaa tarvittavat tietorakenteet ja algoritmit konekoodin generointia varten
 • tuottaa (suoritettavaa) koodia annetulle (oikealle) pino- tai rekisteripohjaiselle kohdekoneelle
 • dokumentoida ja selittää laaditun kääntäjän ongelmakohdat ja niiden ratkaisut
   
 • käyttää formaaleja kielioppeja ja itse laadittuja kääntäjä-/generaattorityökaluja osana yleisten sovellusten kehittämistä
31.10.2011 - 16:37 Juha Vihavainen
03.03.2011 - 09:58 Juha Vihavainen