582652

Palveluperustaisten liiketoimintaprosessien suunnittelu ja toteuttaminen
Utformningen och genomförandet av service orienterad affärsprocesser
Designing and Implementing Service-Oriented Business Processes
582652
5
Ohjelmistojärjestelmät
Syventävät opinnot
Kurssilla tarkastellaan palveluperustaisia arkkitehtuureja liiketoimintastandardien ja menetelmien näkökulmista. Erityisesti kurssilla selvitetään palveluperustaisten arkkitehtuurien kerrosrakennetta painottuen kuhunkin kerrokseen liittyviin menetelmiin, standardeihin ja toteutustekniikkoihin. Kurssi edellyttää XML-metakielen ja tiedonhallinnan perusteiden hallintaa.

Toistuminen

Ei määritelty

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut