582662

Game Engine Architecture
Game Engine Architecture
Game Engine Architecture
582662
4
Ohjelmistojärjestelmät
Syventävät opinnot
Game technology, engine architecture & implementation. C++ programming techniques in a games context. Prerequisites: Introduction to Game Programming, C/C++. Course book: J.Gregory: Game Engine Architecture (2nd ed., 2014).

Toistuminen

Joka toinen vuosi

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut