582688

Web-sovellusohjelmoinnin harjoitustyö
Projekt i utveckling av webbapplikationen
Web-Application Project
582688
4
Ohjelmistojärjestelmät
Syventävät opinnot
Harjoitustyössä rakennetaan laajempi palveluperustainen web-sovellus kurssin web-sovellusohjelmointi hengessä. Sovelluksessa on oleellista sen arkkitehtuuri ja ohjelman rakenne. Sovelluksen käyttämät palvelut, esimerkiksi käyttäjän autentikaatio, voivat olla kolmannen osapuolen tarjoamia palveluita, sekä itse toteutettavia erillisiä esimerkiksi REST-rajapinnan avulla toimivia komponentteja.

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut