Käyttöliittymien arviointimenetelmät

582702
6
Ohjelmistojärjestelmät
Syventävät opinnot
Kurssilla tutustutaan erilaisiin käyttöliittymän arviointimenetelmiin, joiden avulla ohjelmiston hyödyllisyyttä ja käytettävyyttä voidaan parantaa. Workshop-tyyppisten luentojen ja kotitehtävien avulla harjoitellaan mm. käytettävyystestausta, käyttäjien kanssa järjestettäviä käyttöliittymän läpikäyntejä sekä asiantuntijan tekemiä arviointeja, kuten kognitiivista läpikäyntiä ja simulointitestausta. Lisäksi opitaan keräämään testitapauksia arvioinnin syötteeksi. Kurssin jälkeen opiskelija osaa itsenäisesti käyttää useita menetelmiä ja valita sopivimmat esimerkiksi työpaikan ohjelmistokehitysprojekteihin. Kurssilla ei ole koetta, vaan se suoritetaan kotitehtävien avulla.
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2014 kevät 15.01-19.02. 3-3 Suomi Sari A. Laakso

Luennot

Aika Huone Luennoija Päivämäärä
Ke 10-12 C222 Sari A. Laakso 15.01.2014-19.02.2014

Ilmoittautuminen tälle kurssille päättyy jo maanantaina 16.12. klo 9.00.

Yleistä

Kenelle kurssi voisi sopia: Jos haluat oppia käytännössä sellaisia menetelmiä, joilla kannattaa työpaikankin projekteissa arvioida käyttöliittymiä, tämä kurssi antaa siihen hyvät lähtötaidot, joita voit suoraan alkaa soveltaa. Tämä kurssi on hyvä pohja myös käyttöliittymäaiheiselle gradulle tai muulle käyttöliittymiä sivuavalle opintojaksolle. Jos taas ensisijaisesti toivot helppoja opintopisteitä, tämä kurssi ei ole kovin hyvä valinta, koska se edellyttää paljon käytännön työntekoa ja menetelmien riittävän oikeellista soveltamista.

Omissa aikatauluissa huomioitavaa: Kurssi alkaa pakollisella luennolla ke 15.1.2014 klo 10.15 -12 (C222). Monien viikottaisten kotitehtävien tekemisessä tarvitaan testikäyttäjiä, jotka voivat olla esimerkiksi opiskelu- tai työkavereitasi tai sukulaisiasi. Varaa aikaa testikäyttäjien hankkimiseen ja testien järjestämiseen.

Kurssin suorittaminen

Kurssi suoritetaan palauttamalla viikottaiset kotitehtävät ja saamalla niistä hyväksymisrajan ylittävä määrä pisteitä. Ohjauspäivystyksessä saat halutessasi kotitehtävistä yksityiskohtaisempaa palautetta.

Luennot

Joka viikko ke klo 10-12 on yksi workshop-tyyppinen luentokerta, jossa annetaan mahdollisimman kiteytetysti välttämättömin tietämys niistä menetelmistä, joita seuraavissa harjoituksissa käytetään. Luennoille osallistuminen on suositeltavaa, koska kaikkea samaa tietoa ei ole tiiviisti saatavilla kirjallisuudessa. Luentojen tavoitteena on tarjota helpompi ja nopeampi  tapa arviointi- ja selvitysmenetelmien oppimiseksi kuin pelkkä kirjallisuuden lukeminen. Luentojen lisäksi toki on hyvä lukea kirjallisuuttakin, mutta ymmärtäminen on paljon helpompaa sen jälkeen, kun jokaisen menetelmän idea on selvinnyt. Jos et osallistu luennolle, selvitä itsenäisesti kirjallisuuden avulla, miten kotitehtävässä sovellettavia menetelmiä käytetään käytännössä.

Kotitehtävien ohjauspäivystyksen ajat

 • ke 22.1. klo 13-14 (huone D228)
 • ke 29.1. klo 13-15 (sali A217)
 • KE 5.2. SIIRRETTY => to 6.2. klo 9-11 (D228)
 • ke 12.2. klo 13-15 (D228), varattu klo 13.00-13.30, vapaa klo 13.30-15
 • ke 19.2. klo 13-15 (D228)
 • ke 26.2. ei enää luentoa; varaa itsellesi sopiva ohjausaika sähköpostitse
 • (Lisäksi tarvittaessa erikseen sovittuina aikoina esim. torstai-iltapäivisin huoneessa D228. Sovi aika sähköpostitse.)

Voit varata päivystykseen 15 tai 30 minuutin ajan tai tulla paikalle työsi kanssa ilman ajanvarausta. Jälkimmäisessä tapauksessa voit joutua odottamaan. Jos ajanvarauksia tai jonoa ei ole, voimme käyttää vastaustesi pohtimiseen niin paljon aikaa kuin tarvitset. Käy etukäteen läpi vastauksesi ja mieti, mitä niistä haluat kysyä. Siten pääsemme asian ytimeen mahdollisimman nopeasti.

Kotitehtävien tekeminen ja palauttaminen

Työajan varaaminen kotitehtäviä varten. Kurssilla ei ole koetta, vaan se suoritetaan pisteytettävien kotitehtävien avulla. Jokaviikkoisiin kotitehtäviin sisältyy paljon käytännön harjoittelua muun muassa käyttäjien kanssa. Käyttäjiä haastatellaan, heidän toimintaansa havainnoidaan ja he toimivat testikäyttäjinä käytettävyystesteissä ja -läpikäynneissä. Kun harkitset tämän kurssin suorittamista, ota aikatauluissasi  huomioon, että testikäyttäjien kanssa tehtävät harjoitukset vaativat aikaa sellaisina ajankohtina, jotka sopivat myös hankkimillesi käyttäjille. Aikataulu on tiivis ja vaatii kurssin osallistujalta hyvää suunnittelu- ja organisointitaitoa - niitä samoja taitoja, joita työpaikallakin näitä menetelmiä käytettäessä tarvitaan.

Tehtävien palautus ja myöhästymisen seuraukset. Kotitehtävät jaetaan luennon yhteydessä, ja vastaukset tulee palauttaa paperitulosteina seuraavan luennon alkuun mennessä (ke klo 10) luennolle tai huoneen D228 oven vieressä olevaan lötteröön. Vastaukset palautetaan paperilla, jotta niihin on mahdollista tarkastamisvaiheessa kirjoittaa helposti palautekommentteja. Jos tehtävän palautus myöhästyy, saaduista pisteistä vähennetään 1 p. jokaista myöhästymisvuorokautta kohti. Tämä käytäntö johtuu siitä, että myöhästyneiden tehtävien tarkastamisen organisointiin kuluu paljon työaikaa, joka on pois oppimisen tuesta ja mahdollisimman nopean palautteen antamisesta.

Henkilökohtainen palaute. Luennolla saat takaisin edellisellä viikolla palauttamasi kotitehtävät tarkastettuna (kirjallinen palaute). Keskiviikkoiltapäivisin (sekä tarvittaessa myös torstai-iltapäivin) on tarjolla henkilökohtaista palautetta edellisen viikon tehtävistä. Ohjauspäivystysaikana voit tulla kysymään edellisen kierroksen vastaustesi epäselviä kohtia. Ohjaustapaaminen on erityisen hyödyllinen silloin, kun haluat tavoitella tehokasta oppimisprosessia tai pisteiden korottamista. Kurssin voit kuitenkin suorittaa myös ilman ohjauspäivystykseen osallistumista.

Pisteiden korottaminen. Kotitehtävistä saatuja pisteitä on mahdollista jälkeenpäin vielä korottaa (max +1 p. per tehtäväsarja) parantamalla vastauksia ja palauttamalla korjattu versio ke 5.3.2013 klo 10 mennessä. Korotusta varten on palautettava sekä alkuperäinen kommentoitu versio että korjattu versio.

Kurssin pisteytys

Kotitehtävissä on yhteensä 5 tehtäväsarjaa, joista jokaisessa on jaossa 0-3 p. seuraavasti:

 • 0 = ei läpi
 • 1 = hyväksytty, tehtävänannon täyttävä ratkaisu
 • 2 = hyvä, hyviä ratkaisuja tehtävänannon keskeisiin kysymyksiin
 • 3 = erinomainen, erityisen ansiokas

Koko kurssi yhteensä 15 pistettä. Arvosanarajat:

 • 6-7 p.      1
 • 8-9 p.      2
 • 10-11 p.  3
 • 12-13 p.  4
 • 14-15 p.  5

   

Kirjallisuus ja materiaali

Luentomonisteen kalvosivuilla sekä kotitehtävien tehtäväpapereissa mainitut lähdeviitteet löytyvät luentomonisteen lähdeluettelosta. Ks. välilehti "Luentomoniste ja kotitehtävät".