582719

Steganografia ja digitaaliset vesileimat
Steganografi och digitala vattenstämplar
Steganography and Digital Watermarks
582719
6
Hajautetut järjestelmät ja tietoliikenne
Syventävät opinnot

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut