582732

Ammattimainen ohjelmistokehitys
Professionell programvaruutveckling
Professional Software Development
582732
4-8
Ohjelmistojärjestelmät
Syventävät opinnot
Kurssilla käsitellään opiskelijavetoisesti nykyaikaista ohjelmistokehitystä. Vaativissa teollisuuden ohjelmistokehitystehtävissä pitkään työskennelleet opiskelijat voivat suorittaa kurssin kirjoittamalla työstään laajan raportin ja esittelemällä työtään kaikille avoimessa tilaisuudessa. Esittelyn voi toteuttaa usealla tavalla, esimerkiksi esitelmänä, ohjelmistotuotteen demonstraationa tai lyhyenä koulutustilaisuutena. Kuvattava työ voi olla mitä tahansa ohjelmistokehitykseen liittyvää, esimerkiksi vaativan tuotteen innovatiivista toteutusta, testausta, arkkitehtuurisuunnittelua, ohjelmistoprosessin kehittämistä tai start up -toimintaa. Kurssilla ei ole varsinaisia luentoja, vaan se koostuu opiskelijoiden omien töiden esittelyistä. Kurssilla ei ole myöskään koetta. Muuta: Kurssille hyväksytään ainoastaan vaativaa ja ammattimaista ohjelmistokehitystä pitkään tehneitä opiskelijoita. Heidät valitaan kurssille lyhyiden työnkuvausten perusteella.

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut