582756

Pop-Up Course: Xcode
Pop-Up Course: Xcode
Pop-Up Course: Xcode
582756
1-5
Ohjelmistojärjestelmät
Aineopinnot
Kurssilla tutustutaan Applen Xcoden osiin ja käyttöön. Xcode on Applen IDE jolla luodaan OS X, iOS, tvOS ja watchOS ohjelmia. Kurssilla harjoitellaan Xcoden käyttöä yksinkertaisten iOS applikaatioiden luomiseen. Keskeisenä osana kurssia toteutetaan applikaatio-projekti. Opiskelijat esittelevät tekemänsä applikaatiot toisilleen demotilaisuudessa. Projektin onnistuminen vaatii, että opiskelijat täydentävät oma-aloitteisesti tietojaan ja taitojaan verkkomateriaalilla. Kurssin jälkeen opiskelija osaa laatia Xcodella yksinkertaisia iOS applikaatioita. Esitiedot: Ohjelmoinnin jatkokurssi (Java-ohjelmointi).

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut