Seminaari: Tiedon mallintaminen ja esillesaanti

58315309
3
Ohjelmistojärjestelmät
Syventävät opinnot
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2015 syksy 31.08-09.11. 1-2 Suomi Juha Puustjärvi

Luennot

Aika Huone Luennoija Päivämäärä
Ma 8-12 C220 Juha Puustjärvi 31.08.2015-12.10.2015
Ma 8-12 B119 Juha Puustjärvi 26.10.2015-09.11.2015

Yleistä

Tiedon mallintamisella tarkoitetaan kohdealueen ja sen käsitteiden tunnistamista, ja siihen liittyvää toteutuksesta riippumattomien käsitekaavioiden ja -kuvausten luomista. Niiden tuottamiseen on kehitetty lukuisia mallinnuskieliä. Mallinnuskieliä voidaan luokitella niiden ilmaisuvoiman suhteen: mitä ilmaisuvoimaisempi kieli on, sitä tarkemmin tutkittavana olevaa kohdealuetta voidaan kuvata. Edelleen mitä ilmaisuvoimaisemmin kohdealue on kuvattu, sitä ilmaisuvoimaisempia kyselyjä sitä kuvaavaan tietoon voidaan kohdistaa. Mallinnuksella on myös suuri merkitys eri järjestelmien välisessä yhteistoiminnallisuudessa: sanomien taustalla olevien mallien ilmaisuvoima määrää kuinka hyvin kommunikoivat järjestelmät pystyvät ymmärtämään toisiaan.   

Seminaarissa tutustutaan erilaisiin mallinnus- ja kyselykieliin sekä niiden välisiin riippuvuuksiin. Mahdollisia esitelmäaiheita ovat esim. seuraavat:

 • mallinnuskielien ryhmittely (smart data continuum)
 • UML-mallinnus / ER-mallinnus
 • XML-metakieli
 • XML-perustaiset kyselykielet
 • Taksonomiat ja tesarukset
 • Ontologiat
 • Semanttinen annotointi
 • RDF-mallinnus
 • OWL
 • SPARQL
 • Turtle
 • Potilastiedon mallinnus (RIM-malli)

Seminaarin toteuttamisesta

Seminaari kokoontuu maanantaisin klo 8-12. Seminaarin ensimmäinen tilaisuus on keskiviikkona 31.8.2015, jolloin on johdantoesitelmä sekä sovitaan esitelmäaikataulusta.  Kaksi viikkoa seminaarin alkamisen jälkeen (14.9.2015) osallistujat pitävät nk. lyhytesitelmät, jotka ovat kestoltaan n. 15 min. Näiden lyhytesitelmien taustalla on ajatus, että jo ennen varsinaisia esitelmiä pystytään hahmottamaan se kokonaiskuva, jonka seminaari tulee antamaan aihepiiristään. Lisäksi lyhytesitelmien avulla pyritään varmistamaan, että osallistujien esitelmätyöt ovat lähteneet hyvin käyntiin. Jokaisella kokoontumiskerralla (8-12) pyritään pitämään kaksi esitelmää. Esitelmät pyritään valitsemaa niin, että ne tukevat toisiaan.

ESITELMÄAIKATAULU