584403

Syventävä harjoittelu tai työelämään orientoivat opinnot
Fördjupad praktik eller arbetsorientering
Advanced Internship or Vocational Orientation Studies
584403
2-6
Selvitettävä
Muut opinnot
Tietotekniikka-alan vaativissa ammattitehtävissä työskentelyn perusteella hakemuksesta, 581387 Tietotekniikka: Nyt! (3 op) tai muu soveltuva opintojakso.

Toistuminen

Jatkuvasti tarjolla

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut

Ei kursseja.