Vanhat fuksilaitteet 2013

Update/Päivitys 28.1.2014 (now with new instructions):

The latest Linux system upgrades break the manually preinstalled display driver. Jump over the Finnish section for instructions in English.

Uusin Linux-järjestelmäpäivitys rikkoo fuksiläppäriin käsin esiasennetun näyttöajurin. Oireena boottigrafiikka näkyy, mutta kone kaatuu ennen sisäänkirjautumisruutuun pääsyä. Jos sinulla on tämä ongelma, voit tuoda koneen ylläpidolle korjattavaksi.

Toisin kuin näitä asennettaessa, fuksiläppärin näytönohjain on onneksi tätä nykyä Ubuntun virallisen fglrx-päivityspaketin tukema. Jos et ole vielä päivittänyt järjestelmääsi, voit päivittää sen hallitusti käyttämään tätä seuraavasti:

  1. Suorita normaali päivitys. Älä sammuta konetta vielä lopuksi.
  2. Poista rikkinäinen näyttöajuriasennus: sudo /usr/share/ati/fglrx-uninstall.sh --force
  3. Asenna virallinen ajuripaketti: sudo apt-get -y install fglrx.*updates

Ongelmien tapauksessa tuo kone ylläpidon korjattavaksi.

Jos sovelsit jo aiempaa korjausohjetta epävirallisella deb-paketilla, voit harkita sen vaihtamista fglrx-updates -paketin ajuriin, mutta tämä ei liene välttämättä tarpeen. Voit myös osatessasi soveltaa ohjetta Recovery-tilassa valmiiksi rikkinäisen läppärin korjaamiseen.

English:

The latest Linux system upgrades break the manually preinstalled display driver. The computer will display the boot splash screen but will crash before the login screen. If you are having this problem, you can bring your computer up to the sysadmins for fixing.

Unlike originally, the laptop's GPU is now happily supported by the updated official Ubuntu fglrx driver package. If you have not yet upgraded your system, follow these instructions for an orderly upgrade:

  1. Run the normal upgrade process. Do not turn off the laptop or reboot.
  2. Remove the broken driver installation: sudo /usr/share/ati/fglrx-uninstall.sh --force
  3. Install the official driver package: sudo apt-get -y install fglrx.*updates

In case of problems, bring the laptop to the sysadmins for repair.

If you already applied the earlier instructions to install an unofficial fglrx driver deb package, you can consider changing to the official fglrx-updates, but this is probably not actually necessary. You may also apply the instructions above to fix an already broken installation in Recovery mode, though it gets a bit more involved.

Update 26.11.2013:

The laptops and tablets are handed out from office A244 (Mikko and Ville) in Exactum.

If nobody is present, please try offices A230 (Pekka) and A245 (Pasi).

You need a proper ID Card or passport. A student card will not be accecpted.

 

Kuten aikaisempina vuosina, tietojenkäsittelytieteen laitos lainaa uusille (syksyllä 2013 aloittaneille) kandidaatin tai maisterin tutkintoa suorittaville tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelman opiskelijoille kevyitä kannettavia tietokoneita ja taulutietokoneita. Lainauksen edellytyksenä on aktiivinen tietojenkäsittelytieteen opiskelu jo syksyn 2013 ensimmäisellä periodilla ja erityisesti hyväksytty eHOPS-opintosuunnitelma. Mikäli opinnot edistyvät, niin laina-aika jatkuu maisterin tutkinnon suorittamiseen saakka. Tarkemmat lainaehdot ovat tässä osoitteessa:

http://www.cs.helsinki.fi/lending-contract/2013

Koska kaikki lainaukseen oikeutetut eivät välttämättä laitetta halua ja koska valittavana muutenkin on kaksi vaihtoehtoa, niin pyydän kaikkia halukkaita lainaukseen oikeutettuja vastaamaan kyselyyn sivulla

http://rc.cs.helsinki.fi/forms/lending/

mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään viimeistään perjantaina 15.11.2013. Laitteita ei silti jaeta vastausjärjestyksen mukaisesti vaan mikäli kysyntä ylittää tarjonnan, käytetään muita perusteita. Lomaketta täyttäessäsi tarvitset opiskelijanumerosi.

Laitteet

Lenovo ThinkPad Edge E145 on 11,6-tuumainen pieni kannettava, jossa on riittävästi tehoa, muistia ja levyä esim. ohjelmankehitystyöhön tai
tieteellisen tekstin tuottamiseseen LaTeX-järjestelmällä. Laitteessa on sekä Ubuntu 13.10 että Windows 8.1. Laitteeseen voi tutustua valmistajan sivulla

http://shop.lenovo.com/fi/en/laptops/thinkpad/edge-series/e145/

Taulutietokone on Android-tabletti Samsung Galaxy Tab 3 8.0 WiFi, joka on kevyt yhteen käteen sopiva 8-tuumainen laite, joka soveltuu hyvin
mm. selailuun, sähköisten aineistojen lukemiseen ja yhteydenpitoon. Varsinaiseen ohjelmointityöhön siitä ei ole, joskin Androidille on olemassa useitakin pääte-emulaatoreita, joilla voi ottaa yhteyttä laitoksen palvelimiin. Laitteessa ei ole SIM-korttipaikkaa, joten verkon käyttö onnistuu vain WiFi-verkkojen alueella. Laitteeseen voi tutustua sivulla

http://www.samsung.com/fi/consumer/mobile/mobilephones/galaxy-tab/SM-T3100ZWANEE

Nyt siis harkinnan jälkeen heti lomaketta täyttämään.

 


 

As on previous years, the Department of Computer Science is lending laptop computers and tablet computers to new students (starting their studies in the autumn of 2013) studying in the educational programme of Computer Science for the BSc or for the MSc degree. Lending is subject to active computer science studies, already in the first autumn period in 2013, and in particular, an accepted personal study plan "(e)HOPS". If the studies progress, the loan period will continue until the completion of the MSc degree. Detailed terms of the loan can be found at this address:

http://www.cs.helsinki.fi/lending-contract/2013

Since all students entitled to the loan may not want a device, and because there is of a choice between two options anyway, we are asking all students to complete a short questionnaire at

http://rc.cs.helsinki.fi/forms/lending/

as soon as posssible, however, by no later than Friday, 11/15/2013. Devices are not allocated in first-come-first-served order, if demand exceeds supply other criteria will be used. When filling the form you will need your student number.

Devices

Lenovo ThinkPad Edge E145 is a small 11.6 inch laptop which has sufficient CPU power, memory, and disk for tasks such as program development or scientific text processing using the LaTeX system. The device has both Ubuntu 13.10 and Windows 8.1 installed. Further information can be found on manufacturer's page

http://shop.lenovo.com/fi/en/laptops/thinkpad/edge-series/e145/

The tablet is Android based Samsung Galaxy Tab 3 8.0 WiFi which is a light weight easy to hold 8 inch device that is well suited for example for web surfing, reading electronic materials, and communication. It is not suited for actual programming work, even though there exist several terminal emulators for Android which can be used to login to the servers of the department. The device does not have a SIM card slot, so only WiFi networks can be used. Further information can be found on page

http://www.samsung.com/uk/consumer/mobile-devices/tablets/tablets/SM-T3100ZWABTU

(The device is actually the Nordic model SM-T3100ZWANEE, it has more than 50 language choices.)

Now, after careful consideration, fill in the form.

 

24.08.2015 - 20:48 Petri Kutvonen
12.11.2013 - 15:22 Petri Kutvonen