Tieteellisen kirjoittamisen kurssi (kesä 2007)

58110
10
No subprogramme
Intermediate studies
Kurssilla opitaan tieteellisen esityksen (tutkielman, raportin, julkaisun) laatimiseen tarvittavia taitoja: lähdemateriaalin hakua ja käyttöä, esityksen jäsentämistä sekä kirjallista ja suullista esitystaitoa. Opiskelijat suorittavat kurssilla kandidaatintutkielman (6 op), äidinkielisen viestinnän (3 op), tutkimustiedonhaun (1 op) sekä kypsyysnäytteen. Kypsyysnäyte ?? ??.??. klo ??-??.
Year Semester Date Period Language In charge
2007 summer 14.05-29.05. Finnish

Lectures

Time Room Lecturer Date
Mon 16-18 C222 Jaakko Kurhila 14.05.2007-21.05.2007
Tue 16-18 C222 Jaakko Kurhila 15.05.2007-29.05.2007

Exercise groups

Group: 1
Time Room Instructor Date Observe
Wed 12-14 CK108 Jukka Eskola 08.08.2007—08.08.2007
Wed 17-19 CK108 Jukka Eskola 08.08.2007—08.08.2007

Kurssi järjestetään poikkeuksellisesti kesällä 2007; sitä ei toisteta tulevina kesinä. Syynä poikkeukseen on vanhan tutkintojärjestelmän mukaisen opiskelun päättyminen 31.7.2008. Ilmoittautuminen päättyy 1.4. Tämän jälkeen muodostetaan alustava ryhmäjako.

Kurssille osallistujien valinnassa käytettävä priorisointi.

Kurssille voivat osallistua opiskelijat, jotka ovat viimeistään kurssin alkuun mennessä jättäneet arvosteltavaksi kaikki esitietovaatimuksiin kuuluvat kokeet tai harjoitustyöt.