Ohjelmistotuotantoprojekti

581260
9
No subprogramme
Intermediate studies
Opiskelijat jaetaan ryhmiin, joiden tehtävänä on suorittaa joko 7 tai 14 viikon mittainen ohjelmistoprojekti. Projektissa käydään läpi ohjelmistoprosessin osavaiheet vaatimusmäärittelystä testaukseen, ja tuotetaan asiakkaan vaatimukset täyttävä ohjelmisto ja sitä tukeva dokumentaatio. Seitsemän viikon projektit ovat tiivisprojekteja, joissa opiskelijan päivittäinen läsnäolo on välttämätöntä. Pidempi 14 viikon projekti mahdollistaa myös muiden kurssien suorittamisen samaan aikaan. Huom! Tarkista ennen ilmoittautumista että opintosi täyttävät kurssin esitietovaatimukset. Opiskelijat suorittavat samalla opintojakson 582508 Ohjelmistotuotantoprojektiin liittyvä työelämään orientointi (1 op).
Year Semester Date Period Language In charge
2011 autumn 05.09-16.12. 1-2 Finnish Arto Hellas

Lectures

Time Room Lecturer Date
Wed 10-12 C220 Arto Vihavainen 07.09.2011-07.09.2011

Exercise groups

Group: 1
Time Room Instructor Date Observe
Thu 10-12 CK110 Arto Vihavainen 08.09.2011—08.09.2011
Group: 2
Time Room Instructor Date Observe
Thu 12-14 CK110 Arto Vihavainen 08.09.2011—08.09.2011
Group: 3
Time Room Instructor Date Observe
Thu 12-14 A318 Simo Linkola 08.09.2011—08.09.2011
Mon 8-18 A318 Simo Linkola 12.09.2011—14.10.2011
Wed 8-18 A217 Simo Linkola 12.09.2011—14.10.2011
Wed 8-18 A217 Simo Linkola 17.10.2011—16.12.2011
Mon 8-18 A318 Simo Linkola 17.10.2011—16.12.2011

General

Ohjelmistotuotantoprojekteissa harjoitellaan turvallisessa ympäristössä todellista projektinhallintaa. Projekteissa 4-7 oppilasta toteuttaa 14 viikossa asiakkaan toiveiden mukaisen järjestelmän kehityskelpoisen version. Projektiin ei sisälly päivitys- ja ylläpitovastuuta lopullisen päättymispäivän jälkeen.

 

Syksyn 2011 projektiaiheet ja ryhmiin valitut opiskelijat

 

Palautetiivistelmä

Palautetta kerättiin sekä laitoksen palauteautomaatilla että kurssiin kuuluneissa reflektiopalavereissa. Palauteautomaatin kautta tullut palaute oli huikeaa, vaikka vastaajia oli vain 2. Reflektiopalavereissa kerätty palaute toi esiin henkilökohtaisia näkemyksiä -- eli juuri mitä osallistujilta toivottiin. Palautteessa kuvattiin kurssin aikana kohdattuja ongelmia, kasvamis- ja kehittymistilanteita työkalujen, ryhmän, asiakkaan kanssa, sekä onnistumiskokemuksia.

Eniten kiitosta projektissa sai se, että se opetti paljon ryhmässä toimisesta ja ryhmäläisistä, rakentavasta keskustelusta ja omien ajatusten ja mielipiteiden ääneen sanomisesta. Eteneminen ja ongelmien ratkaiseminen koettiin hyvin rakentavaksi. Jotkut kiittelivät kurssia parhaaksi laitoksella tähän mennessä. Kiittäkää itseänne, te tämän kurssin käytännössä teitte! :)

Eräs ryhmä toi kesken projektin mainiosti ilmi että he olisivat toivoneet lisää ns. "runtua" ryhmänohjaajalta, eli pakottamista ja lisää komentamista. Negatiivisen palautteen antaminen ohjaajalle oli selkeästi ryhmälle iso asia, ja ohjaaja/vastuuhenkilö uskoo että he oppivat tuolla hetkellä hyvin paljon. Tulee pystyä kyseenalaistamaan! Ryhmät muodostuvat kurssin aikana omannäköisikseen, ja ryhmänohjaaja on luvannut kehittää omaa reagointiaan. Komentaminen ei kuitenkaan varsinaisesti kuulu ryhmänohjaajan työhön, vaan ryhmän pitäisi olla itseorganisoituva -- ohjaaja ohjaa tarpeen vaatiessa.

Kiitoksia kurssista!

Completing the course

Kurssi on tietojenkäsittelytieteen aineopintoihin sisältyvä pakollinen opintojakso. Kurssin ohjelmistotuotantoprojekti (9op) yhteydessä suoritetaan työelämään orientoituminen (1op) -- joka on integroituna kurssin rakenteeseen. Huomaa että ohjelmistotuotantoprojekti vaatii huomattavasti panostusta ja aikaa. Kurssin laskennallinen vaativuus on noin 270 tuntia -- (1 op vastaa noin 27 tuntia työtä).

Kurssilla harjoitellaan ohjelmistotuotantoprojektin eri vaiheita sekä ohjelmistotuotantoryhmässä toimimista.

Kurssin aloitusluento

Kurssilla pidetään yksi aloitusluento keskiviikkona 7.9. kello 10:15 salissa C220. Aloitusluennolla käydään läpi sekä kurssin käytänteitä, että tutustutaan scrum-prosessimalliin ja sen soveltamiseen laitoksen ohjelmistotuotantoprojekteissa.

Ryhmänohjaajat ottavat yhteyttä ryhmäläisiin ryhmäpalavereita varten.

Aloitusluennon kalvot