Kolme käsitettä: informaatio

581286
6
Algorithms and machine learning
Advanced studies
Kurssi on johdatus informaatioteoriaan erityisesti tietojenkäsittelytieteellisten sovellusten kannalta. Kurssilla ei ole tavanomaisia laskuharjoituksia eikä kurssikoetta vaan se suoritetaan harjoitustöinä, jotka sisältävät ohjelmointitaitoa edellyttäviä projekteja sekä aihepiiriin liittyviä posteriesitelmiä ja tieteellisiä kirjoitelmia. Osa harjoitustöistä tehdään ryhmissä. Kurssin luennot pidetään ensimmäisellä periodilla, harjoitustehtäviä on molemmilla periodeilla. Ei erilliskoetta.
Year Semester Date Period Language In charge
1998 autumn 22.09-01.12. Finnish

Lectures

Time Room Lecturer Date
Tue 9-12 B649 Opetusohjelman suunnittelija 22.09.1998-01.12.1998

Jos et mahdu kurssille, ota yhteys luennoitsijaan

Henry Tirriin sähköpostitse (Henry.Tirri@helsinki.fi).