Kolme käsitettä: informaatio

581286
6
Algorithms and machine learning
Advanced studies
Kurssi on johdatus informaatioteoriaan erityisesti tietojenkäsittelytieteellisten sovellusten kannalta. Kurssilla ei ole tavanomaisia laskuharjoituksia eikä kurssikoetta vaan se suoritetaan harjoitustöinä, jotka sisältävät ohjelmointitaitoa edellyttäviä projekteja sekä aihepiiriin liittyviä posteriesitelmiä ja tieteellisiä kirjoitelmia. Osa harjoitustöistä tehdään ryhmissä. Kurssin luennot pidetään ensimmäisellä periodilla, harjoitustehtäviä on molemmilla periodeilla. Ei erilliskoetta.
Year Semester Date Period Language In charge
2007 autumn 05.09-30.05. Finnish

Lectures

Time Room Lecturer Date
Wed 13-16 B222 Teemu Roos 05.09.2007-10.10.2007
Wed 15-16 B222 Teemu Roos 31.10.2007-05.12.2007

Kurssilla ei ole laskuharjoitusryhmiä, mutta kurssiin sisältyy harjoitustöitä,

jotka sisältävät ohjelmointitaitoa edellyttäviä projekteja, sekä aihepiiriin

liittyviä posteriesitelmiä ja tieteellisiä kirjoitelmia.