Kolme käsitettä: todennäköisyys

581287
6
Algorithms and machine learning
Advanced studies
Johdatus Bayesläiseen mallintamiseen ja data-analyysiin. Kurssilla keskitytään erityisesti monimuuttujamenetelmiin ja bayesverkkoihin. Kurssin luennot pidetään periodilla III, projekti- ja harjoitustöitä on periodeilla III ja IV. Ei erilliskoetta. Kurssimateriaali ilmoitetaan luennolla.
Year Semester Date Period Language In charge
1999 spring 29.01-30.04. Finnish

Lectures

Time Room Lecturer Date
Fri 12-14 A414 Opetusohjelman suunnittelija 29.01.1999-30.04.1999

Ilmoittautuminen kaavakkeella, joka on www-sivulla

registration.html