581305

Computer Organization I
581305
5
Networking and Services
Intermediate studies
Kurssilla perehdytään tietokoneohjelman suoritukseen, tietokonelaitteiston komponentteihin sekä laitteiston ja käyttöjärjestelmän luomaan ohjelman suoritusympäristöön. Esitiedot: Ohjelmoinnin perusteet. Syksyn monimuotokurssi sisältää verkkoluentoja, kertausluentoja, harjoitustehtäviä ja Tito-Trainer tehtävien tekemistä sekä Tito-pajassa että itsenäisesti. Kevään itseopiskelukurssi tapahtuu pääsääntöisesti itsenäisellä opiskelulla, vaikka kurssiin sisältyy aloitusluento ja viikottaiset harjoitustilaisuudet. Itsenäinen opiskelu tehdään oppikirjan, verkkoluentojen ja TitoTrainerin avulla. Kurssikirja: Stallings W.: Computer Organization and Architecture (9th ed.), Pearson, 2013.

General

1.8.2017. 
TÄTÄ SIVUA EI ENÄÄ PÄIVITETÄ. SIVULLA OLEVAT TIEDOT VOIVAT OLLA VANHENTUNEITA.
THIS PAGE IS NOT KEPT UP TO DATE. INFORMATION ON IT MAY BE OLD.

Kurssin opintojaksotiedot näkyvät nyt Oodissa sivulla "
https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?OpinKohd=118024303".

Luentokurssien ovat Flammassa Courses-sivustolla.

-----

Kurssin ajateltu kohdeyleisö on 1-2 vuoden opiskelijat.

Esitietoina edellytetään Ohjelmoinnin perusteet -kurssin tiedot.

Kurssin voi suorittaa joko luentokurssilla , erilliskokeella (loppukokeella), tai harjoituksin tuetulla itseopiskelulkurssilla. Luentokurssi tarjotaan joka vuosi periodissa II. Luentokurssiin sisältyy verkkoluentoja ja pajassa/itsenäisesti tehtäviä harjoitustehtäviä. Luentokurssin kurssikuulustelua ei voi käyttää erilliskokeena. Itseopiskelua tukemaan voidaan periodissa IV tarjota verkkokurssiin pohjautuva laskuharjoituksin tuettu itseopiskelukurssi. 

Tutkintovaatimusten 2014 kurssin Tietokoneen toiminta (5 op) voi korvata aikaisempien tutkintovaatimusten kurssilla Tietokoneen toiminta (4 op).

Aikaisempien tutkintovaatimusten kurssin Tietokoneen toiminta (4 op) voi korvata tutkintovaatimusten 2014 kurssilla Tietokoneen toiminta (5 op). 

Erilliskoe

Erilliskokeen koealue ja opintopistemäärä ovat samat kuin viimeksi pidetyllä luentokurssilla. Opiskelijan oletetaan tuntevan allamainittujen oppikirjalukujen asiat ja osaavan tehdä pieniä ttk-91 ohjelmia. 

Erilliskokeiden arvosteluun voi tutustua kahden viikon aikana arvostelun valmistumisesta (eli kun tulokset ovat näkyvillä Oodissa). Ottakaa yhteys kokeen antajaan tässä tapauksessa.

Oppikirjat (Textbooks):

Stallings W.: Computer Organization and Architecture (10th ed.), Pearson, 2016.
                        Luvut 1-2, 3-3.2, 4.1, 5-5.2, 6-6.1, 7-7.5, 8-8.2, 10-10.2, 10.4, 12, 13.1, 14.1-3
                        Liitteet B.2 ja B.3.
                        (Voi käyttää myös 9. painosta (2013);
                            luvut kuten 10th ed.

                         Voi käyttää myös 8. painosta (2010):

                                Luvut 1-2, 3-3.1, 4.1, 5-5.2, 6-6.1, 7-7.5, 8-8.2, 9-9.2, 9.4, 10, 11.1, 12.1-3 
                                Liitteet B.2 ja B.3.
)

Andrew S. Tanenbaum, Structured Computer Organization, 6th International Ed, Pearson, 2013.   
                       Luku 4.2
                       (Voi käyttää myös aikaisempaa painosta (5th ed.), Pearson 2010: Luku 4.2)

Verkkoluennot (web lectures): Itseopiskeluun suunniteltu verkkomateriaali, jonka läpikäynti muistuttaa luennolla oppimista.

Titokone:  Ohjelmisto, jonka avulla voidaan kääntää ja suorittaa symbolisella konekielellä kirjoitettuja ohjelmia opetuskäyttöä varten suunnitellulle ttk-91 tietokoneelle. Ohjelmistoon sisältyy ohjelmistonkehitysympäristö, suorituksen simulaattori ja suorituksen animaattori.

TitoTrainer: Ohjelmisto, jonka avulla voidaan automaattisesti tarkistaa tehtäväksi annettujen Titokone-ohjelmien oikeellisuus.

Aikaisemmat kokeet (earlier exams): Kaikki aikaisemmat kokeet (vuodesta 1999 lähtien) löytyvät verkosta. Ennen vuotta 2000 kurssi ja siten myös koealue oli laajempi kuin nykyään.

Re-occurence

Annually in period 2

Upcoming separate exams

No exams.

Course pages